Bålplads og shelter

Natur- og friluftsvejledningen er et kommunalt team i Thisted Kommune, som har base  Doverodde Købmandsgård.

Vi varetager natur- og friluftsvejledning for hele Thisted Kommune – herunder: skolerne, specialtilbud og daginstitutioner, hvor vi tilbyder gratis og mobil formidling i hele kommunen. Derudover afholder vi også aktiviteter og anden støtte med: ungdomsuddannelserne, foreninger, klubber og andet tværfagligt samarbejde.

Vi deltager også i mange af Thisted Kommunes projekter – fx: Cold Hawaii-Inland, Thy til livet, Cold Hawaii-Games, sundhed og fritid og en lang række andre projekter.

Derudover har vi samarbejde med div. organisationer- som bl.a: Naturstyrelsen, Nationalpark Thy, DGI, Jægerforbundet, og mange andre foreninger, samt erhvervslivet.

Vores natur- og friluftsaktiviteter foregår: På land, til vands og i luften. Vi råder over en samlet materielpark for omkring 2 mill. kr.- herunder en Grejbank under Friluftsrådet, som forvaltes af friluftsvejlederen. Her link til dette koncept: https://friluftsraadet.dk/grejbank og link til Doverodde Købmandsgårds hjemmeside for booking i Grejbank Doverodde Købmandsgård: https://doveroddekobmandsgaard.dk/skoleforloeb/

Bålplads

Du kan være heldig at løbe ind i gamle venner eller stifte helt nye bekendtskaber i vores hyggelige baghave.

Særligt om sommeren er stedet meget velbesøgt, men vi kan også anbefale et hyggeligt bål at varme sig på om vinteren, inden du går til køjs i vores solide og tørre shelter.