Om købmandsgården

Vi er her for at skabe oplevelser inden for kunst, natur og friluftsliv.

  • Ved at bruge naturen til afstressende, psykisk og fysisk aktivitet.
  • Ved at skabe velvære og kultur gennem værtsskab, service, hygge, indre ro og omsorg.
  • Ved at skabe aktiviteter for en bred målgruppe både individuelt og fælles.
  • Ved at skabe helhedsoplevelser på tværs af alder og interesser men også fælles.
  • Ved gennem historie at vise vores egen kultur og forstørre oplevelsen.
  • Ved at levere et læringsrum med høj faglighed.

Alt i alt skal vi skabe personlig udvikling, læring og transformation.

Vores vartegn i landskabet

En vigtig del af den gamle Købmandsgård er vores tårn.

Tårnet blev opført som en silo, der skulle opbevare de forskellige kornsorter eller andet i løs vægt. Fra Siloen gik der i fordums tid nogle rør til det store pakhus, hvor der blev vejet og målt og hældt i sække.

I dag er tårnet vores vartegn, der kan ses vidt omkring i landskabet og fra toppen af tårnet, kan alle der besøger Købmandsgården få et flot view ud over det Sydthyske Øhav, hvor Thisted Kommune arrangerer forskellige former for naturvejledning og friluftsliv. Tårnet bliver eksempelvis også brugt til rapelling.

Doverodde Havn

Doverodde Havn er en kommunal lystbådehavn og ejes af Thisted kommune.

Havnens historie går helt tilbage til midten af 1800 tallet, hvor der dengang var en anløbsbro med en vanddybde på ca. 2 meter og som muliggjorde anløb af fragter med korn og kul til Doverodde Købmandsgård. Anløbsbroen tjente i mange år, som havn for købmandsgården og var i brug helt op til midt i 1960.

Doverodde Havn besøges af ca. 450 – overnattende gæstesejlere om sommeren, fortrinsvis danske lystbåde, men også fra lande som Tyskland, Holland, Norge og Sverige. Havnen har i 2021 ca. 46 fastliggere, hvilket omfatter både små og store både, dog er de mindste joller ikke medregnet.

Havnen har ca. 100 faste liggepladser med forskellige vanddybder fra 0,90 meter til 3,0 meter dybde, jævnt fordelt over hele havneområdet.

Havnens servicebygning, hvis navn er ”Hyttefadet”, indeholder bad- og toiletfaciliteter for gæstesejlere og samtidig tjener toiletfaciliteterne også som offentligt toilet for havnens øvrige besøgende.

I sejlerrummet er der borde og stole til ca. 45 personer. Der er her mulighed for havnens gæstesejlere og fastliggere, at bruge rummet med tilhørende køkkenfaciliteter i det omfang, man må ønske.

Det kan oplyses, at alt inventar, det være sig borde, stole, frost- og køleskabe, opvaskemaskine og elkomfurer, inventarer og udsmykning, er indsat og betalt af Sydthy Bådelaug, der også har det daglige opsyn med bygningen og Doverodde Havn, alt efter aftale med Thisted Kommune.

Servicebygningens sydvendte og halvt overdækkede terrasse, er bygget og betalt af Sydthy Bådelaug og er et yndet opholdsareal for gæstesejlere og egne laugmedlemmer i hele sejlersæsonen. Her er der læ for vestenvinden og en fantastisk udsigt over havnen.

I vinterperioden er Hyttefadet omdannet til klubhus for sejlklubben Sydthy Bådelaug og huset bruges til foredragsaftner og socialt samvær for laugets medlemmer.

Doverodde Havn er klassificeret som en B-havn, hvilket vil sige, at forsikringsteknisk kan bådene henligge i vandet fra d. 1. april og frem til d. 15. november. Doverodde Havn åbnes normalt fra d. 15. april og lukkes ned igen fra d. 15. oktober hvert år.

 

Kajak ved Doverodde Købmandsgaard

Doverodde Havn er en frihavn, hvilket bliver benyttet af mange bådejere, idet et medlemskab af Frihavnsordningen giver en reduktion i overnatningsprisen i de første 3 døgn, man ligger i en gæstehavn med status af frihavn. Henligger man mere end i de omtalte 3 døgn, så skal der betales fuld overnatningspris. Der er frihavnsaftaler med mange havne i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.

Fra Doverodde Havn driver Sydthy Bådelaug vandsport for unge optimistsejlere, under opsyn af instruktører og om torsdagen i hver uge, sejles der distancesejlads for de lidt større både, hvor mottoet ”at deltage og få frisk luft”, er det vigtigste.

En eller to gange om året, afholder lauget fælles tursejlads, hvor deltagerne mødes i Hyttefadet, for at tilrettelægge stedet, som skal besøges på dagens togt. Disse togter er inspirerende og spændende, med rigtig godt socialt samvær imellem de sejlende deltagere.

 

Kontakt havnefogeden, hvis du har spørgsmål:

Nicolai Svensson

51747077