SKOLEFORLØB

Natur- og friluftsvejledningen er et kommunalt team i Thisted Kommune, som har base  Doverodde Købmandsgård.

Vi varetager natur- og friluftsvejledning for hele Thisted Kommune – herunder: skolerne, specialtilbud og daginstitutioner, hvor vi tilbyder gratis og mobil formidling i hele kommunen. Derudover afholder vi også aktiviteter og anden støtte med: ungdomsuddannelserne, foreninger, klubber og andet tværfagligt samarbejde.

Vi deltager også i mange af Thisted Kommunes projekter – fx: Cold Hawaii-Inland, Thy til livet, Cold Hawaii-Games, sundhed og fritid og en lang række andre projekter.

Derudover har vi samarbejde med div. organisationer- som bl.a: Naturstyrelsen, Nationalpark Thy, DGI, Jægerforbundet, og mange andre foreninger, samt erhvervslivet.

Vores natur- og friluftsaktiviteter foregår: På land, til vands og i luften. Vi råder over en samlet materielpark for omkring 2 mill. kr.- herunder en Grejbank under Friluftsrådet, som forvaltes af friluftsvejlederen. Her link til dette koncept: https://friluftsraadet.dk/grejbank og link til Doverodde Købmandsgårds hjemmeside for booking i Grejbank Doverodde Købmandsgård: https://doveroddekobmandsgaard.dk/skoleforloeb/

Et hav af forløb for skoler og institutioner 

Vores mange forskellige forløb og aktiviteter for kommunenale skoler finder du via RUM – en portal, som understøtter åben skole og dagtilbud i Thisted Kommune.

Klik her for at gå til RUM